Nyhedsside

Resultat: 36

Udgivet

15/12/2021

Nyhed

Nye udstationeringsregler for visse former for kørsel i Danmark samt ændringer til bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Som led i implementering af Vejpakken har Færdselsstyrelsen udarbejdet en ny bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udstationering af førere i Danmark. Ligeledes indebærer Vejpakken ændringer af køre- og hviletidsbekendtgørelsen.
Læs mere

Udgivet

25/11/2021

Nyhed

Ny praksis for dokumentation af egenkapital skal mindske sagbehandlingstiden

For at mindske sagsbehandlingstiden hos Færdselsstyrelsen vil ansøgninger på vejtransportområdet fremover først blive behandlet, når alle oplysninger– herunder dokumentation for egenkapital – er indsendt.
Læs mere

Udgivet

17/11/2021

Nyhed

Høring: Ændringer i taxibekendtgørelsen

Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel i høring. Høringsfristen er den 3. december 2021.
Læs mere

Udgivet

22/10/2021

Nyhed

Høring: Færdselsstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven i høring

Færdselsstyrelsen regulerer årligt afgiften for udstedelse af uddannelsesbevis til førere af kørertøjer til vejtransport af farligt gods.
Læs mere

Udgivet

20/10/2021

Nyhed

Sådan ansøger du nemt om dit digitale førerkort

I forbindelse med at Færdselsstyrelsen har digitaliseret takografkortområdet, har styrelsen fået lavet en vejledningsvideo, der trin for trin forklarer, hvordan man ansøger om førerkortet.
Læs mere

Udgivet

19/10/2021

Nyhed

Høring: Bekendtgørelsesudkast regulerer fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter

Færdselsstyrelsen justerer bekendtgørelse om afgiftsfritagelse for partikeludledningsafgift i forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelsen om visse eftermonterede partikelfiltre.
Læs mere

Udgivet

08/10/2021

Nyhed

Ny bekendtgørelse om særtransport

Vejdirektoratet blev 1. oktober ansvarlig for udstedelse af særtransporttilladelser. I den forbindelse har Færdselsstyrelsen udstedt en ny bekendtgørelse om særtransport.
Læs mere

Udgivet

27/09/2021

Nyhed

To bekendtgørelser vedrørende takografkort udstedes

Fra 1. oktober 2021 udsteder Færdselsstyrelsen takografkort. I den forbindelse udstedes to bekendtgørelser.
Læs mere