Nyhedsside

Resultat: 35

Udgivet

15/09/2020

Nyhed

Ophør af krav om bremsedataerklæring

Færdselsstyrelsen ophæver kravet om udstedelse af bremsedataerklæring for køretøjer med typegodkendt bremsesystem, som beskrevet i meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1982.
Læs mere

Udgivet

09/09/2020

Nyhed

Ny bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden

Færdselsstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. september 2020.
Læs mere

Udgivet

01/09/2020

Nyhed

Suspenderingen af fristerne på synsområdet ophørte pr. 31. august 2020

Den 31. august 2020 ophørte suspenderingen af fristerne på synsområdet, hvilket betyder, at du som køretøjsejer/bruger igen skal efterleve de frister, der fastsættes af Færdselsstyrelsen om at få køretøjet synet og godkendt eller afmeldt.
Læs mere

Udgivet

14/08/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen har udarbejdet vejledning til synsvirksomhederne om opsætning af plexiglasplader

Vejledningen indeholder en uddybning af reglerne for opsætning af plexiglasplade i biler, busser, taxier mv. som værn mod Covid-19.
Læs mere

Udgivet

15/07/2020

Nyhed

Vejsidesynsbekendtgørelsen og anden bekendtgørelse sendes i høring

Færdselsstyrelsen har sendt udkast til vejsidesynsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om ændring af synsbekendtgørelsen, samt cirkulære om ophævelse af cirkulære om gennemførelse af vejsidesyn i høring. Høringsfristen er den 17. august 2020.
Læs mere