Nyhedsside

Resultat: 108

Udgivet

27/11/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen har evalueret Tempo 100-ordningen for påhængskøretøjer under 3.500 kg

Evalueringen har overordnet set fundet, at der ikke er noget, der tyder på, at der er en øget færdselssikkerhedsmæssig risiko forbundet med kørsel med Tempo 100-godkendte påhængskøretøjer.
Læs mere

Udgivet

27/11/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Den nye bekendtgørelse er en sammenskrivning af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer med senere ændringer. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.
Læs mere

Udgivet

24/11/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen sender udkast med ændringer i kørekortbekendtgørelsen i høring

Fra den 1. januar 2021 er Storbritannien ikke længere er en del af EU, og derfor er der behov for at tilpasse kørekortbekendtgørelsen. Færdselsstyrelsen har netop sendt udkast i høring med høringsfrist den 9. december 2020.
Læs mere

Udgivet

23/11/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen præciserer gyldigheden af beviser på taxiområdet

På grund af tvivl om gyldigheden af beviser præciserer Færdselsstyrelsen, at taxi-, limousine- og sygetransportførerkort ikke har fået forlænget deres gyldighed.
Læs mere

Udgivet

19/11/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen udsætter ansøgningsfristen for deltagelse i den fjerde lodtrækning i 2020

Grundet en fejl udsættes ansøgningsfristen for deltagelse i den fjerde lodtrækning i 2020 til fredag den 20. november.
Læs mere

Udgivet

18/11/2020

Nyhed

Registreringsfristen for typegodkendelse af Euro 4 motorcykler og knallerter kan nu forlænges grundet COVID-19

Europa-Parlamentets og Rådet har netop vedtaget forordning 2020/1694 om ændring af typegodkendelsesforordningen 168/2013, som indeholder en yderligere mulighed for at søge om forlænget registreringsfrist i et år for Euro 4 køretøjer.
Læs mere

Udgivet

11/11/2020

Nyhed

Retningslinjer for udførelse af syn af køretøjer i de syv nordjyske kommuner

Syn af køretøjer anses ikke som en samfundskritisk opgaver, og derfor er de skærpede retningslinjer gældende for synsvirksomheder, som opererer i de syv berørte kommuner.
Læs mere