Organisation

Sidst opdateret 18/03/2020
Den 1. januar 2020 blev Færdselsstyrelsen en selvstændig styrelse under Transport- og Boligministeriet.

Organisering

Sidst opdateret 27/01/2020

Se Færdselsstyrelsens organisationsdiagram herunder.                                      

Styrelsens opgaver

Sidst opdateret 27/01/2020
Færdselsstyrelsen består af cirka 140 medarbejdere fordelt i 11 faglige teams.

Færdselsstyrelsen har ansvar for regulering og tilsyn på færdselsområdet, herunder for at bidrage til udarbejdelse af bekendtgørelser og vejledninger, administrering af færdselslovens regler og behandling af generelle spørgsmål om de enkelte sagsområder.

 

Styrelsen har et tæt samarbejde med Rigspolitiet, politikredsene, Vejdirektoratet og transportbranchens organisationer.

Oplæsning

Vil du have teksten på hjemmesiden læst op, kan du hente og installere en gratis fjernbetjening fra hjemmesiden.

Mål- og resultatplan

Sidst opdateret 18/03/2020
Færdselsstyrelsens strategiske grundlag og hovedopgaver, herunder mission og vision, er beskrevet i mål- og resultatplanen.
Hovedopgaverne, som Færdselsstyrelsen arbejder med, er trafiksikkerhed, mobilitet og grøn transport på vejområdet. Du finder mål- og resultatplanen herunder.  
Oversigt

Mål- og resultatplan 2021

Mål- og resultatplanen sætter rammen for Færdselsstyrelsens hovedopgaver.

Rapport

Færdselsstyrelsen - Årsrapport 2020

Færdselsstyrelsens årsrapport 2020 er struktureret i 2 hoveddele: Beretning og regnskab. Derudover indeholder årsrapporten påtegning og bilag.

Lovgivning

Sidst opdateret 27/01/2020
Færdselsstyrelsens egen lovstofdatabase er en samling af de gældende regelskrifter, som styrelsen administrerer eller som i øvrigt er relevante for styrelsens arbejde. Databasen kan tilgås via nedenstående link.

Love og regler

Her finder du Færdselsstyrelsens samling af de gældende regelskrifter.
De historiske regelskrifter kan du finde på retsinformation.dk.

Gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Sidst opdateret 27/01/2020
Færdselsstyrelsens tilsyn med vejtransportområdet er finansieret via gebyrer og afgifter.

For godkendelser og licenser m.m. betales udstedelsesgebyrer og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed, betaler syns- og omsynsvirksomheder en afgift pr. synet/omsynet bil.

 

Satserne gældende for 2021 er:

Opgave Sats 2021
Bilsynsafgiften, pr. syn 21 kr.
Specialtransportassistent, for udstedelse, fornyelse og erstatning af legitimationskort 140 kr.
Chaufføruddannelsesbeviser, for udstedelse, fornyelse og erstatning 130 kr.

Kørekort og køreprøve

Gældende gebyrsatser for køreprøver, fornyelser og ombytning af kørekort samt duplikatkørekort og midlertidige erstatningskørekort kan findes her.

 

Bekendtgørelse nr. 1135/2019 fastsætter bestemmelser om betaling for bl.a. køreprøver, kørekort og ombytning af allerede udstedte kørekort (færdselslovens § 59 a og § 124 i).

Bekendtgørelse

BEK nr 1135 af 18/11/2019

Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven

Gældende fra

01/01/2020

Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven.

Syn, omsyn, udstedelse af legitimationskort til særtransportassistance og udstedelse af chaufføruddannelsesbevis

Bekendtgørelse nr. 1526/2019 fastsætter bestemmelser om Færdselsstyrelsens gebyrer for syn, omsyn, udstedelse af legitimationskort til særtransportassistance og udstedelse af chaufføruddannelsesbevis.

Bekendtgørelse

BEK nr 1526 af 12/12/2019

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Gældende fra

01/01/2020

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet.

Taxi

Der er fastsat en række gebyrer og afgifter for udstedelse af chaufførkort, tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, tilladelse til at drive kørselskontor og godkendelse af uddannelsessteder. Gældende gebyrsatser kan findes på Taxilov.dk.

Forsikringer

Bekendtgørelse nr. 1276/2018 regulerer forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven (færdselsloven § 105), mens forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland (færdselsloven for Grønland § 49) reguleres i bekendtgørelse nr. 1275/2018.

 

I bekendtgørelse nr. 1277/2018 reguleres forsikringsdækningsbeløb i bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane.

Bekendtgørelse

BEK nr 1137 af 18/11/2019

Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven

Gældende fra

01/01/2020

Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven.

Bekendtgørelse

BEK nr 1142 af 18/11/2019

Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland

Gældende fra

01/01/2020

Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland.

Bekendtgørelse

BEK nr 1136 af 18/11/2019

Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane

Gældende fra

01/01/2020

Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane.