Organisation

Sidst opdateret 25/05/2022
Den 1. januar 2020 blev Færdselsstyrelsen en selvstændig styrelse under Transport- og Boligministeriet.

Organisering

Sidst opdateret 25/05/2022
Herunder finder du organisationens opbygning opdelt i tre hovedområder samt direktionen: Administration og Udvikling, Transport, Køretøjer samt Klima og Kørekort.
Nederst kan du downloade det fulde diagram. 

Direktionen

Administration og udvikling

Transport, køretøjer og klima 

Kørekort

Styrelsens opgaver

Sidst opdateret 25/05/2022
Færdselsstyrelsen består af cirka 180 medarbejdere fordelt i 16 teams.

Fra 1. oktober 2021 er Færdselsstyrelsen ansvarlig for kørekort- og takografområderne

 

Som en del af politiforliget i december 2020 blev det besluttet, at kørekort og takografområderne skal samles under Færdselsstyrelsen.

 

Dermed bliver det fra 1. oktober 2021 Færdselsstyrelsen, som har ansvar for teoretisk- og praktisk køreprøveafvikling, kørekortadministration og regler for kørekortområdet. Det betyder, at det fremover er prøvesagkyndige fra Færdselsstyrelsen du møder, når du skal aflægge køreprøve.

 

Samtidig står Færdselsstyrelsen fra 1. oktober for at modtage og behandle ansøgninger om takografkort fra chauffører, virksomheder og værksteder.

 

Mål- og resultatplan

Sidst opdateret 25/05/2022
Færdselsstyrelsens strategiske grundlag og hovedopgaver, herunder mission og vision, er beskrevet i mål- og resultatplanen.
Hovedopgaverne, som Færdselsstyrelsen arbejder med, er trafiksikkerhed, mobilitet og grøn transport på vejområdet. Du finder mål- og resultatplanen herunder.  
Oversigt

Mål- og resultatplan 2022

Mål- og resultatplanen sætter rammen for Færdselsstyrelsens hovedopgaver.

Rapport

Færdselsstyrelsen - Årsrapport 2021

Færdselsstyrelsens årsrapport 2021 er struktureret i 2 hoveddele: Beretning og regnskab. Derudover indeholder årsrapporten påtegning og bilag.

Lovgivning

Sidst opdateret 25/05/2022
Færdselsstyrelsens egen lovstofdatabase er en samling af de gældende regelskrifter, som styrelsen administrerer eller som i øvrigt er relevante for styrelsens arbejde. Databasen kan tilgås via nedenstående link.

Love og regler

Her finder du Færdselsstyrelsens samling af de gældende regelskrifter.
De historiske regelskrifter kan du finde på retsinformation.dk.