Whistleblowerordning

Sidst opdateret 04/03/2020
Her finder du Færdselsstyrelsens whistleblowerordning. Du kan bruge ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Færdselsstyrelsen.

Ordningen er henvendt til leverandører til styrelsen, entreprenører eller andre, der arbejder for styrelsen samt medarbejdere internt i Færdselsstyrelsen.

 

Du kan indmelde:

 

  • Økonomisk kriminalitet: Bedrageri, underslæb, dokumentfalsk, regnskabsmæssig manipulation.
  • Selskabsledelse: Bestikkelse, konkurrenceforvridning, uetiske donationer, uetisk adfærd etc.
  • Miljø: Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet.
  • Arbejdsmiljø og sikkerhed: Overtrædelse af arbejdsmiljøforhold og brud på arbejdssikkerheden.
  • Andet: Grov chikane, herunder af seksuel karakter, brud på love og internt fastsatte regler.