Ansøg om Førerkort

Sidst opdateret 01/10/2021
Føreren skal have et førerkort, som udstedes til føreren personligt, og som skal anvendes, når vedkommende skal føre et køretøj, der er udstyret med en digital eller intelligent takograf.
OBS: Vi modtager ikke kontant betaling.

Søg digitalt

Som chauffør kan du søge om førerkort digitalt. Dette gøres på på www.borger.dk.

Sådan søger du om førerkort

Her kan ansøges om førerkort

Ansøgning om førerkort behandles af Færdselsstyrelsen, og kan enten søges digitalt eller fysisk ved et af vores tre ekspeditionskontorer, som ligger i Aalborg, Kolding og København. Du kan finde adresserne herunder.

Hvis du ønsker at ansøge om førerkort ved personlig fremmøde på et af Færdselsstyrelsens ekspeditionssteder, er det vigtigt, at du medbringer en udfyldt ansøgningsblanket, som du kan downloade nederst på siden.

Ansøgere med sædvanlig bopæl på Færøerne, der ikke har dansk cpr-nummer, skal ud over de oplysninger, der fremgår af ansøgningsblanketten medbringe pas eller anden dokumentation, der beviser deres statsborgerskab, køn og fødselsdato samt evt. vielsesattest. Du kan læse mere om førerkort til færøske chauffører  under ”Førerkort til færøske chauffører”.

Krav til kørekortfoto

Når du skal have taget billede til dit nye kørekort, er det vigtigt, at billedet overholder disse krav, for at kunne blive godkendt.

Ansøgning

Ansøgning om førerkort (takografkort)

Du skal udfylde denne ansøgning, hvis du ønsker at ansøge om førerkort ved personlig fremmøde på et af Færdselsstyrelsens ekspeditionssteder.

Adresserne i de tre byer:

 • Færdselsstyrelsen Aalborg

  Sofievej 61

  9000 Aalborg

 • Færdselsstyrelsen Kolding

  Egtved Alle 6

  6000 Kolding

 • Færdselsstyrelsen København

  Amager Strandvej 390, Bygning A, 3. sal

  2770 Kastrup

Åbningstider:

Mandag kl. 9.00 - 12.00
Tirsdag kl. 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag Kl. 14.00 - 17.00
Fredag kl. 09.00 - 12.00

Betaling af takografkort

Et takografkort (førerkort, virksomheds- eller værkstedskort) koster 525 kr. og betales ved bestillingen. Du kan anvende mobilepay på ekspeditionsstederne samt forskellige typer betalingskort, herunder Visa, Dankort og Mastercard.

Vi gør opmærksom på, at der IKKE kan betales kontant. 
Bestiller du kortet digitalt, kan du betale ved brug af betalingskort  - IKKE med mobilepay. 

Erstatningskort udstedes uden betaling, hvis det konstateres, at det uvirksomme kort ikke har synlige skader eller ikke er uvirksomt som følge af uhensigtsmæssig brug eller opbevaring.

Takografkort Pris
Førerkort 425 kr.
Virksomhedskort 425 kr.
Værkstedskort 425 kr.

Reglerne for udstedelse af førekort

Reglerne om udstedelse af førerkort kan du finde i bekendtgørelse om udstedelse af takografkort, som du finder under "Takografer og takografkort".

Sådan anvendes et førerkort

Regler for, hvordan føreren anvender førerkort samt den digitale og intelligente takograf, findes i køre- og hviletidsbekendtgørelsen og de forordninger, der fremgår af bekendtgørelsens bilag, samt i "Forskrifter for brug af kontrolapparater". Bekendtgørelsen og de forordninger, der fremgår af bekendtgørelsens bilag, dvs. køre- og hviletidsforordningen, takografforordningen og kontrolapparatforordningen, finder du under ”Regler og vejledninger”, og forskrifterne finder du under ”Takografer og takografkort”.

Regler for fornyelse af førekort

 • Der kan tidligst søges om nyt førerkort 2 måneder før gyldighedsperiodens udløb.
 • Der skal senest 15 dage før gyldighedsperiodens udløb søges om nyt førerkort (hvis man vil være sikker på at have det nye førerkort inden gyldighedsperioden for det gamle førerkort udløber).
 • Det nye førerkort gælder dagen efter, at det gamle udløber.
 • Det gamle førerkort skal ikke afleveres.
Vejledning

Vejledning til digital ansøgning om førerkort

Den digitale selvbetjeningsløsning vedrører ansøgning om førerkort til brug for den digitale takograf, herunder den intelligente takograf.