Gældende meddelelse

Meddelelse nr 1991 - EU-typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer i henhold til forordning 1672013EU - Om køretøjers indretning og udstyr mv.

15-09-2005