Vejledning

Vejledning om digital ansøgning af førerkort (takografkort)

2023

Den digitale selvbetjeningsløsning vedrører ansøgning om førerkort til brug for den digitale takograf, herunder den intelligente takograf.

Du skal have NemID eller MitID klar, før du kan starte din digitale ansøgning om førerkort hos Færdselsstyrelsen. Når du er logget ind, skal du kontrollere, at oplysningerne om dig er korrekte, NemID eller MitID får automatisk oplysninger om dit navn og din adresse gennem CPR (Det Centrale Personregister). Hvis dit navn eller din adresse er forkerte, skal du rette henvendelse til folkeregistret. Derefter skal du udfylde ansøgningen og vedhæfte et digitalt pasfoto og fotografi af dit kørekort. Vær opmærksom på, at Færdselsstyrelsen først har modtaget din ansøgning, når du har trykket på ”indsend” nederst på opsummeringssiden. Du vil herefter få kvitteringen tilsendt i din digitale postkasse.

Bestemmelserne om udstedelse af førerkort findes i bekendtgørelse om udstedelse af takografkort.

Ansøgere med sædvanlig bopæl på Færøerne, der ansøger om et dansk førerkort, kan også indgive ansøgning om førerkort digitalt, når de har et NemID eller MitID. Borgere på Færøerne har mulighed for at anmode Rigsombuddet på Færøerne om at få udstedt et NemID. Se nærmere på www.rigsombudsmanden.fo.

Betingelser for udstedelse

Det er en betingelse for udstedelse af førerkort, at du har sædvanlig bopæl i Danmark eller på Færøerne og er indehaver af gyldigt kørekort til kategori B, C1, C, D1 eller D.

Førstegangsudstedelse

Hvis du ikke tidligere - hverken i Danmark eller et andet land - har fået udstedt et førerkort, er der tale om en førstegangsudstedelse.

Fornyelse

Hvis gyldighedsperioden på førerkortet er ved at udløbe eller allerede er udløbet, kan du ansøge om fornyelse af kortet. Hvis du ønsker at få udstedt det nye førerkort, inden gyldighedsperioden på det nuværende kort udløber, skal ansøgning indgives senest 15 arbejdsdage før gyldighedsperiodens udløb.

Erstatning

Hvis førerkortet ikke virker (er uvirksomt), er bortkommet eller stjålet, kan du ansøge om et erstatningskort. I disse tilfælde underskriver du digitalt under strafansvar på en erklæring herom.

Samtidig skal du angive fra hvilken dato, kortet blev uvirksomt, er bortkommet eller stjålet. Ansøgning om erstatningskort skal indgives senest 7 kalenderdage efter, at kortet blev uvirksomt, er bortkommet eller stjålet.

Bortkommer førerkortet eller bliver det stjålet, skal du hurtigst muligt give Færdselsstyrelsens besked på info@fstyr.dk. Er kortet blevet stjålet i udlandet, skal du hurtigst muligt anmelde tyveriet til politiet på det sted, hvor kortet er blevet stjålet.

Såfremt det tidligere udstedte førerkortkort fremkommer efter, at du har fået udstedt erstatningskort, skal det tidligere udstedte kort straks afleveres til Færdselsstyrelsen. Du kan endvidere ansøge om erstatningskort, hvis kortet er påført fejlagtige oplysninger, f.eks. forkert personnummer, fejlagtigt navn eller adresse og lignende.

Udskiftning

Hvis du, efter at have fået udstedt førerkort, ændrer navn eller lignende, kan du - hvis kortet fortsat er gyldigt - vælge at ansøge om at få udstedt et nyt førerkort med de korrekte data.

Gyldighedsperiode

Førerkortet er gyldigt i maksimalt 5 år.

Ansøgning

Ved digital ansøgning om udstedelse af førerkort skal følgende vedhæftes:

  • Fotografi
  • Gyldigt kørekort

Opmærksomheden henledes på, at Færdselsstyrelsen altid kan anmode dig om at indsende yderligere identifikationspapirer. Færdselsstyrelsen kan endvidere kræve, at en anden person skriftligt bevidner din identitet.

Bemærk: Hvis der ansøges om erstatningskort, fordi kortet er uvirksomt, SKAL det tidligere udstedte førerkort indsendes før videre sagsbehandling, eller det tidligere udstedte førerkort afleveres til et af Færdselsstyrelsens takografkortekspeditionssteder når det nye førerkort afhentes.

Hvis der ansøges om erstatningskort, fordi kortet er påført fejlagtige oplysninger, eller hvis der ansøges om udskiftning, SKAL det tidligere udstedte førerkort indsendes før videre sagsbehandling, eller det tidligere udstedte førerkort afleveres til et af Færdselsstyrelsens takografkortekspeditionssteder når det nye førerkort afhentes.

Dette vil fremgå i den digitale ansøgning.

Fotografi

Fotografi skal altid vedhæftes ansøgningen.

 Fotografiet skal opfylde følgende krav:

  • være et vellignende digitalt portrætbillede
  • være af god kvalitet
  • være taget lige forfra og vise ansøgerens ansigt uden hovedbeklædning og det øverste af skuldrene (det kan dog tillades, at du bærer hovedbeklædning, såfremt du af religiøse grunde fremsætter begæring herom)
  • ansigtet skal være jævnt belyst
  • begge øjne skal være helt synlige, og blikket skal være rettet mod kameraet
  • munden skal være lukket
  • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser, og
  • baggrunden skal være lys og uden skygger og andre motiver

Kørekort

Fotografi af kørekortet skal altid vedhæftes ansøgningen.

Hvis du vedhæftet fotografi af dit originale kørekort, skal du indsende fotografi af både for- og bagside.

Hvis du vedhæfter fotografi af din kørekorts-app skal du sikre dig, at du har hele kørekortets indhold med på fotografierne.

Hvis du vedhæfter fotografi af din midlertidige kørekort, skal du sikre dig, at du har hele kørekortets indhold med på fotografiet, her er det tilstrækkeligt med forsiden.

Opmærksomheden henledes på, at fotografiet skal være af god kvalitet, da Færdselsstyrelsen ellers vil anmode dig om at fremsende et nyt fotografi af dit kørekort.

Betaling

Et takografkort, førerkort, koster 425 kr. og betales i ansøgningsprocessen.

Ved digital ansøgning

Bestiller du kortet digitalt, kan du betale ved brug af betalingskort. Dit dankort skal være sat op til nets-betaling

Ved personligt fremmøde

På ekspeditionsstederne tages imod følgende betalingsformer: betalingskort, herunder Visa, Dankort og Mastercard, MobilPay eller kontant.

Erstatningskort, uvirksomt, udstedes uden betaling KUN hvis det konstateres, det uvirksomme kort ikke har synlige skader eller ikke er uvirksomt som følge af uhensigtsmæssig brug eller opbevaring.

 Levering af førerkortet

Førerkort vil blive sendt til din folkeregisteradresse, medmindre du vælger at hente førerkortet på et af Færdselsstyrelsens takografkortekspeditionssteder.

Opmærksomhedens henledes på, at alle postmodtageres navne skal skrives på postkassen.

Af sikkerhedsmæssige årsager produceres førerkortet kun et sted i landet og under strenge sikkerhedsforanstaltninger, og der vil derfor være en leveringstid på mindst 1 uge.