Krav til dokumentation og Foto

Sidst opdateret 24/09/2021
Inden du møder op i Borgerservice eller ansøger online, bør du sætte dig grundigt ind i den nødvendige dokumentation, så du ikke går forgæves.

Dokumentation for hvem du er

Når du indleverer din ansøgning til Borgerservice i din kommune, skal du kunne dokumentere din identitet.
Du skal derfor medbringe dit eventuelt tidligere udstedte kørekort af EU-modellen (lyserødt plastikkort i betalingskort-formatet) eller dit gyldige pas. Hvis du ikke har dette, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller andet egnet legitimation, samt billedlegitimation. Altså, dokumenter, hvoraf der ikke kan opstå tvivl om, at personen på billedet er dig, og dine personlige informationer matcher billedet.

Det er derfor vigtigt, at dit personnummer tydeligt fremgår af legitimationen. Ellers skal du medbringe et legitimationspapir, hvor dit personnummer tydeligt fremgår. Legitimationspapiret skal være udstedt af en offentlig myndighed.


Hvis dit fulde navn ikke fremgår af dine legitimationspapirer, evt. i forbindelse med navneændring, kan du blive anmodet om at dokumentere navneændringen ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregisteret.

 

 

Andre dokumenter du skal medbringe

 Når du afleverer din ansøgning om kørekort, skal du huske at vedlægge:

Foto (se alle krav til billedet illustreret med billedeksempler nedenfor)
Lægeattest, som er udstedt af din egen læge (lægeattesten må ikke være over 6 måneder gammel på indleveringstidspunktet). (Gælder ikke ansøgninger om kørekort til lille knallert).
Bevis for gennemført kursus i færdselsrelateret førstehjælp. (Gælder ikke ansøgninger om kørekort til lille knallert, hvis du er 18 år eller derover).
Opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, og du ikke lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.

Kommunen kan bede dig om at fremskaffe yderligere dokumentation. Dette kan f.eks. ske, hvis kommunen skønner, at det er nødvendigt at dokumentere, at du har bopæl i Danmark.

 

Nedenstående ser du et billede som anviser dig, hvordan du overholder kravene til lkørekortfotoet. Du kan medbringe dit eget kørekortfoto/ pasfoto når du ansøger, eller, du kan få taget et nyt foto ved fremmøde i din kommunes borgerservice.

 

Øvrige dokumentationskrav

Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger eller lovligt kan opholde dig i Danmark, skal du medbringe en gyldig opholdstilladelse eller et opholdsbevis.

Hvis du har et dansk kørekort, som er blevet frataget af en myndighed i udlandet, skal du forevise dokumentation fra den udenlandske myndighed om, at denne er i besiddelse af dit kørekort.

 

Krav til foto

Reglerne for kørekortfoto følger EU-s regler for pasfoto. Nedenstående ser du et billede som anviser dig, hvordan du overholder kravene til kørekortfotoet. Du kan medbringe dit eget kørekortfoto/ pasfoto når du ansøger, eller, du kan få taget et nyt foto ved fremmøde i din kommunes Borgerservice.

Krav til kørekortfoto

Når du skal have taget billede til dit nye kørekort, er det vigtigt, at billedet overholder disse krav, for at kunne blive godkendt.