Førstehjælpsbevis

Du skal gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus når du førstegangserhverver et kørekort.

Du kan tage dit kursus i færdselsrelateret førstehjælp hos private udbydere, hvor instruktøren er registreret ved Dansk Førstehjælpsråd. 

Kurset varer 8 timer, som består af 4 timers førstehjælp i basal genoplivning og 4 timers færdselsrelateret førstehjælp. 

Gennemførsel og gyldighed:

  • Dit førstehjælpsbevis må ved indlevering til kommunen højst være 1 år gammelt
  • Kurset skal senest være gennemført ved tilmelding til den praktiske prøve

Særligt kursus til lille knallert

Er du under 18 år, når du ansøger om kørekort til lille knallert, skal du gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus for unge knallertførere.

Kurset varer 8 timer, som består af 4 timers førstehjælp i basal genoplivning og 4 timers færdselsrelateret førstehjælp målrettet unge knallertførere.

Du kan genbruge dit førstehjælpskursus for unge knallertførere i visse situationer:

  • Du kan bruge dit førstehjælpskursus for unge knallertførere i forbindelse med erhvervelse af kørekort til almindelig bil, hvis førstehjælpsbeviset ved indlevering til Borgerservice er højst et år gammelt.
  • Hvis dit førstehjælpsbevis til unge knallertførere er højst, er 3 år gammelt ved indlevering til Borgerservice så kan det også bruges til erhvervelse af kørekort til almindelig bil, hvis du inden for det seneste år har gennemført 4 timers færdselsrelateret førstehjælp.

Mulighed for dispensation

Færdselsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om gennemførsel af dele af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus.

Det kan fx være hvis du har et handikap eller hvis du kan godtgøre at du har tilstrækkelige færdigheder og viden om førstehjælp.

 

Gå til siden om dispensationer og læs mere om hvordan du ansøger m.m.