Spørgsmål og svar

Sidst opdateret 10/11/2021
Vi har samlet en række spørgsmål, som vi ofte modtager, og givet det samme svar som vi giver via mail eller opkald.

Spørgsmål og svar for kørelærere

Det er ikke muligt for forældre eller andre at overvære en køreprøve. Kørelæreren har derimod ret til at overvære prøven, medmindre ansøgeren eller den prøvesagkyndige har særlige indvendinger imod. Herudover kan det forekomme, at prøven overværes af endnu en prøvesagkyndig i forbindelse med Færdselsstyrelsens kvalitetssikring.

Adressen er planlaegning@fstyr.dk

Du skal kontakte kommunen, som du gør i dag, når du søger om generhvervelse og fornyelse af dit kørekort.

Hvis du ønsker at klage over teori- eller praktiske prøve eller klage over kørelærernes forprøve eller afsluttende prøve skal du sende klagen til Færdselsstyrelsen senest 4 uger efter prøven. Hvis Færdselsstyrelsen fastholder afgørelsen, videresendes klagen og sagen til Trafikstyrelsen.

Du kan se en oversigt over vores adresser på denne side. Her fremgår det også, hvis der mangler lokationer.


Færdselsstyrelsen afvikler omkring 8.000 - 8.500 prøver om ugen. Antallet af prøver forventes øget uge for uge. 
Hvis du er kørelærer og skal booke en tolk i forbindelse med en prøve, kan du henvende dig til den lokale politikreds, som kan anvise en tolk. Hvis du som elev har brug for en tolk, skal du henvende dig til din kørelærer. 

Hvis du som elev har brug for en tolk, skal du henvende dig til din kørelærer. 

Færdselsstyrelsen vil på længere sigt digitalisere området og arbejde med en mere datadrevet tilgang for at levere serviceforbedringer til både elever og kørelærere.

Færdselsstyrelsen frigiver efter en fast plan. Vores frigivelsesstrategi bliver løbende evalueret og tilpasset. Når vi ændrer på vores måde at frigive prøver, offentliggør vi det på vores hjemmeside.
Det er svært at undgå aflysninger lige pt., når en prøvesagkyndig fx bliver ramt af sygdom. Vi har ikke mandskab til, at vi kan sætte en anden prøvesagkyndig ind under sygdom, men vi arbejder på en løsning, så vi kan undgå at aflyse prøver. 
Færdselsstyrelsen er meget bevidst om de gener, ventetiderne giver. Vi er godt i gang med at implementere en række tiltag, der kan afhjælpe situationen her og nu, samt sikre en mere stabil drift på sigt – blandt andet ved at ansætte timelønnede prøvesagkyndige. 
Færdselsstyrelsen gør alt, hvad vi kan for at undgå at aflyse prøver. Prøvesagkyndige kan dog blive syge, have behov for at holde barnets første sygedag og lign. Derfor kan vi nogle gange komme i den situation, at vi må aflyse med kort varsel. Når det sker, forsøger vi sammen med den relevante kørelærer at få en ny prøve booket. 
Vi er ved at ansætte timelønnede prøvesagkyndige, der vil kunne øge vores prøvekapacitet. 
Færdselsstyrelsen lægger det antal prøver ud, som vi har mandskab til at afvikle. Dog er vi plaget af en række udfordringer med IT-systemet, hvor prøverne bliver lagt ud, der gør at vi ikke har fået lagt prøver lige så langt ud i fremtiden, som politiet tidligere har gjort. Derfor kan det se ud som om at prøveudbuddet er væsentligt lavere end tidligere, men dette er ikke tilfældet. Kørelærerne kan derfor opleve, at der vil være yderligere prøver af booke i nogle uger, i takt med, at vi får oprettet alle de planlagte prøver i systemet.
Færdselsstyrelsen fik først adgang til prøvebookingsystemet den 1. oktober. Derfor har styrelsen ikke haft mulighed for at lægge nye prøver ud før det tidspunkt. Samtidig skulle systemet også igennem en større opgradering, der yderligere gav problemer med at få indlagt yderligere prøver. Vi regner dog med, at vi snarest muligt vil have lagt prøver nok ind i systemet til, at kørelærerne kan booke 3-4 uger ud i fremtiden, fremfor 2 uger som nu. Kørelærerne kan derfor forvente, at de snart får en bedre mulighed for at planlægge deres virksomheds aktiviteter.
Antallet af personer pr. teoriprøve afhænger som udgangspunkt af prøvelokalet størrelse og indretning. Færdselsstyrelsen afholder teoriprøver med maks. 12 personer og hvis der er tale om specialprøve – fx teoriprøver med tolk og lign. så reduceres antallet personer til f.eks. 6 og i nogle tilfælde helt ned til 1.
Antallet af teori- og praktiske prøver der udbydes, tilpasses løbende, så der er en balance mellem, hvor mange prøver der udbydes af hver type. Færdselsstyrelsen har i opstartsperioden prioriteret, at der afvikles flere praktiske prøver, da der i øjeblikket er en stor gruppe køreelever, som har fuldendt deres teoriprøve og kun mangler den praktiske prøve for at færdiggøre kørekortet.
Planlægningsenheden behandler kun henvendelser om planlægning fra personer, som booker prøver på koreprovebooking.dk, det vil sige kørelærere, køreskoler, fagskoler, erhvervsskoler, kommuner og lign. Vi udleverer derfor kun telefonnummeret til disse personer.
Vi har sendt en opfordring til kørerlærerne om at de skal holde sig til deres eget område. Vi ser på mulige sanktionsmuligheder, i tilfælde af at opfordringen ikke følges.
Når vi undtagelsesvist bliver nødt til at aflyse en prøve, forsøger vi at give en erstatningsprøve. Vi kontakter den relevante kørelærer og aftaler, hvornår erstatningsprøven kan afvikles. Får du ikke henvendelsen fra os, så kontakt os endelig på planlaegning@fstyr.dk.