Lovlisteside

Resultat: 132

Bekendtgørelse

BEK nr. 764 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E).

Bekendtgørelse

BEK nr. 1300 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E).

Bekendtgørelse

BEK nr. 770 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E).

Forordning

2020/698

COVID-19 omnibus

Gældende fra

04/06/2020

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 698/2020 af 25. maj 2020 om COVID-19 omnibus.

Bekendtgørelse

BEK nr. 322 af 30/03/2020

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Gældende fra

23/05/2020

Bekendtgørelsen omhandler kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Bekendtgørelse

BEK nr 457 af 20/04/2020

Bekendtgørelse om maksimal tilladt belægning i fjernbusser som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Gældende fra

21/04/2020

Bekendtgørelsen fastsætter, at fjernbusser maksimalt må medtage halvt så mange passagerer, som busserne har siddepladser til.

Bekendtgørelse

BEK nr 408 af 10/04/2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om midlertidig ophævelse af forbud mod chaufførudlån og særlig forlængelse af kørekort, chaufføruddannelsesbevis, uddannelsesbevis og sikkerhedsrådgiverbevis til sikring af forsyningen af varer som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Gældende fra

13/04/2020

Bekendtgørelse

BEK nr 362 af 04/04/2020

Bekendtgørelse om suspendering af frister fastsat i medfør af § 3 i lov om godkendelse og syn af køretøjer i forbindelse med håndtering af COVID-19

Gældende fra

04/04/2020

Bekendtgørelse

BEK nr 222 af 17/03/2020

Bekendtgørelse om midlertidig ophævelse af forbud mod chaufførudlån og særlig forlængelse af kørekort, chaufføruddannelsesbevis, uddannelsesbevis og sikkerhedsrådgiverbevis til sikring af forsyningen af varer i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Gældende fra

18/03/2020

I medfør af § 12 f i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, og efter forhandling med transportministeren.