Lovlisteside

Resultat: 152

Forordning

Forordning nr. 561/2006

Køre- og hviletidsforordningen

Gældende fra

20/08/2020

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006. Dette er den konsolideret udgave fra 20. august 2020.

Forordning

Nr. 165/2014

Takografforordningen

Gældende fra

31/07/2020

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014. Dette er den konsolideret udgave fra 31. juli 2020.

Bekendtgørelse

BEK nr. 756 af 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel.

Bekendtgørelse

BEK nr 755 af 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert.

Bekendtgørelse

BEK nr. 763 af 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)

Bekendtgørelse

BEK nr. 764 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E).

Bekendtgørelse

BEK nr. 757 af 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil.

Bekendtgørelse

BEK nr. 759 af 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil.

Bekendtgørelse

BEK nr. 761 af 29/05/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil.