Lovlisteside

Resultat: 19

Lovbekendtgørelse

LBK nr 1324 af 21/11/2018

Bekendtgørelse af færdselsloven

Gældende fra

28/11/2018

LBK nr 1324 af 21/11/2018 Bekendtgørelse af færdselsloven. Loven om færdsel.

Bekendtgørelse

BEK nr 200 af 12/03/2018

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus

Gældende fra

15/03/2018

BEK nr 200 af 12/03/2018 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus

Bekendtgørelse

BEK nr 1372 af 26/11/2015

Bekendtgørelse om buskørsel

Gældende fra

01/01/2016

Regler om krav til buskørselsvirksomheder og deres ansatte

Lovbekendtgørelse

LBK nr 323 af 20/03/2015

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber

Gældende fra

20/03/2015

Regulering om trafikselskabernes opgaver, rutekørsel, rejsekort og rejseplan, buspassagerrettigheder og kontrolafgift og straffebestemmelser.

Bekendtgørelse

BEK nr 1148 af 09/12/2011

Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr

Gældende fra

14/12/2011

Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr.

Forordning

Nr. 181/2011

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004

Gældende fra

25/02/2011

Regulering om buspassagerers rettigheder

Forordning

Nr. 1370/2007

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007

Gældende fra

03/12/2009

Om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70.

Forordning

Nr. 1073/2009

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009

Gældende fra

14/11/2009

Om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006. Regulering vedr. adgang til markedet for erhvervsmæssig personbefordring

Bekendtgørelse

BEK nr 1487 af 12/12/2007

Bekendtgørelse om særlige krav til busser

Gældende fra

01/01/2008

BEK nr 1487 af 12/12/2007 Bekendtgørelse om særlige krav til busser