Lovlisteside

Resultat: 24

Forordning

Nr. 165/2014

Takografforordningen

Gældende fra

02/03/2015

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014.

Forordning

Nr. 901/2014

Gennemførelsesforordning for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler

Gældende fra

18/07/2014

Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 901/20½4 om gennemførsel af Europa-Parlamentets og Rådets gennemførelsesforordning (EU) 168/2013.

Forordning

Nr. 168/2013

Forordning om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykle

Gældende fra

22/03/2013

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013.

Forordning

Nr. 167/2013

Forordning om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer

Gældende fra

22/03/2013

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013.

Forordning

Nr. 167/2013

Forordning om landbrugs- og skovbrugskøretøjer

Gældende fra

05/02/2013

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 167/2013.

Forordning

Nr. 168/2013

Forordning om to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler

Gældende fra

15/01/2013

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 168/2013.

Forordning

Nr. 181/2011

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004

Gældende fra

25/02/2011

Regulering om buspassagerers rettigheder

Forordning

Nr. 1370/2007

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007

Gældende fra

03/12/2009

Om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70.

Forordning

Nr. 1073/2009

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009

Gældende fra

14/11/2009

Om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006. Regulering vedr. adgang til markedet for erhvervsmæssig personbefordring