Lovlisteside

Resultat: 254

Bekendtgørelse

Nr. 2022/1501

Bekendtgørelse om godskørsel

Gældende fra

08/12/2022

Nr. 2022/1202

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Gældende fra

29/08/2022

Bekendtgørelse

Nr. 2022/1074

Bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v.

Gældende fra

28/06/2022

Vejledning

Vejledning til bekendtgørelse nr. 1074 af 28. juni 2022 om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v.

Bekendtgørelse

Nr. 2022/241

Bekendtgørelse om buskørsel

Gældende fra

21/02/2022

Bekendtgørelse

Nr. 2022/242

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport

Gældende fra

21/02/2022

Bekendtgørelse

Nr. 2022/240

Bekendtgørelse om godskørsel

Gældende fra

21/02/2022

Direktiv

2020/1057/EU

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2020/1057/EU af 15. juli 2020

Gældende fra

02/02/2022

om fastsættelse af særlige regler med hensyn til (EF) 96/71 og (EU) 2014/67 om udstationering af førere i vejtransportsektoren og om ændring af (EF) 2006/22, for så vidt angår håndhævelseskravene, og af forordning (EU) 1024/2012.

Bekendtgørelse

Nr. 2022/169

Bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport.

Gældende fra

02/02/2022

Bekendtgørelse

Nr. 2021/2471

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om overgangsregler

Gældende fra

01/01/2022