Lovlisteside

Resultat: 4

Bekendtgørelse

Nr. 2022/1625

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler1

Gældende fra

18/12/2018

Bekendtgørelse

Nr. 2018/1509

Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Gældende fra

13/12/2018

Bekendtgørelse

Nr. 2022/1628

Bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport

Gældende fra

19/12/2017

Direktiv

2014/32/EU

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/32/EU af 26. februar 2014

Gældende fra

26/02/2014

om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter
(omarbejdning)
(EØS-relevant tekst)
Viser 4 af 4