Lovlisteside

Resultat: 254

Bekendtgørelse

BEK nr 949 af 27/06/2023

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Gældende fra

01/07/2023

BEK nr 949 af 27/06/2023 Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse

BEK nr 579 af 25/05/2023

Bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer

Gældende fra

25/05/2023

BEK nr 579 af 25/05/2023 Bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer

Bekendtgørelse

BEK nr 499 af 15/05/2023

Bekendtgørelse om omsynsvirksomheder

Gældende fra

15/05/2023

BEK nr 499 af 15/05/2023 Bekendtgørelse om omsynsvirksomheder

Lov

Nr. 2023/434

Taxilov

Gældende fra

22/04/2023

Her kan du læse den komplette lovtekst om Taxiloven.

Bekendtgørelse

Nr. 2023/3

Bekendtgørelse om højere hastighedsgrænser for særligt indrettede biler, som anvendes af statslige myndigheder

Gældende fra

03/01/2023

Bekendtgørelse

Nr. 2022/1522

Bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

Gældende fra

16/12/2022

Færdselsstyrelsen udsteder en samlet bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

Bekendtgørelse

Nr. 1523/2022

Bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning

Gældende fra

16/12/2022

Bekendtgørelse

Nr. 2022/1526

Bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden

Gældende fra

15/12/2022

Bekendtgørelse

Nr. 1509/2022

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport

Gældende fra

12/12/2022