Lovlisteside

Resultat: 254

Lov

Nr. 2023/434

Taxilov

Gældende fra

22/04/2023

Her kan du læse den komplette lovtekst om Taxiloven.

Bekendtgørelse

Nr. 2023/3

Bekendtgørelse om højere hastighedsgrænser for særligt indrettede biler, som anvendes af statslige myndigheder

Gældende fra

03/01/2023

Bekendtgørelse

Nr. 2022/1522

Bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

Gældende fra

16/12/2022

Færdselsstyrelsen udsteder en samlet bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

Bekendtgørelse

Nr. 1523/2022

Bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning

Gældende fra

16/12/2022

Bekendtgørelse

Nr. 2022/1526

Bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden

Gældende fra

15/12/2022

Bekendtgørelse

Nr. 1509/2022

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport

Gældende fra

12/12/2022

Bekendtgørelse

Nr. 2022/1501

Bekendtgørelse om godskørsel

Gældende fra

08/12/2022

Nr. 2022/1202

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Gældende fra

29/08/2022

Bekendtgørelse

Nr. 2022/1074

Bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v.

Gældende fra

28/06/2022

Vejledning

Vejledning til bekendtgørelse nr. 1074 af 28. juni 2022 om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v.