Lovlisteside

Resultat: 150

Bekendtgørelse

Nr. 2020/1432

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Gældende fra

01/11/2020

Bekendtgørelse nr. 2020/1432 træder i kraft den 1. november 2020.

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 1418 af 25/09/2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Gældende fra

01/10/2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport.

Bekendtgørelse

Nr. 2020/1279

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Gældende fra

01/09/2020

Bekendtgørelse 2020/1279 om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet.

Bekendtgørelse

Nr. 2020/1268

Bekendtgørelse om udpegelse af tekniske tjenester på det køretøjstekniske område i henhold til visse forordninger

Gældende fra

01/09/2020

Bekendtgørelse nr. 2020/1268 om udpegelse af tekniske tjenester på det køretøjstekniske område i henhold til visse forordninger

Bekendtgørelse

Nr. 2020/1266

Bekendtgørelse om godkendelse af nye landbrugs- og skovbrugskøretøjer m.v.

Gældende fra

28/08/2020

Bekendtgørelse 2020/1266 om godkendelse af nye landbrugs- og skovbrugskøretøjer m.v.

Nr. 2020/1267

Bekendtgørelse om godkendelse af nye to- og trehjulede køretøjer m.v.

Gældende fra

28/08/2020

Bekendtgørelse 2020/1267 om godkendelse af nye to- og trehjulede køretøjer m.v

Bekendtgørelse

Nr. 2020/1269

Bekendtgørelse om godkendelse af nye motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil m.v.

Gældende fra

28/08/2020

Bekendtgørelse 2020/1269 om godkendelse af nye motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil m.v.

Forordning

Forordning nr. 561/2006

Køre- og hviletidsforordningen

Gældende fra

20/08/2020

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006. Dette er den konsolideret udgave fra 20. august 2020.

Forordning

Nr. 165/2014

Takografforordningen

Gældende fra

31/07/2020

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014. Dette er den konsolideret udgave fra 31. juli 2020.