Lovlisteside

Resultat: 152

Lov

Nr. 2020/870

Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Gældende fra

01/01/2021

Loven træder i kraft den 1. januar 2021. I bestemte tilfælde træder loven først i kraft den 1. juli 2021.

Bekendtgørelse

Nr. 2020/1432

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Gældende fra

01/11/2020

Bekendtgørelse nr. 2020/1432 træder i kraft den 1. november 2020.

Bekendtgørelse

Nr. 2020/1526

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i forbindelse med køreprøver

Gældende fra

29/10/2020

Bekendtgørelse nr. 2020/1526 træder i kraft den 29. oktober 2020.

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 1418 af 25/09/2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Gældende fra

01/10/2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport.

Bekendtgørelse

Nr. 2020/1279

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Gældende fra

01/09/2020

Bekendtgørelse 2020/1279 om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet.

Bekendtgørelse

Nr. 2020/1268

Bekendtgørelse om udpegelse af tekniske tjenester på det køretøjstekniske område i henhold til visse forordninger

Gældende fra

01/09/2020

Bekendtgørelse nr. 2020/1268 om udpegelse af tekniske tjenester på det køretøjstekniske område i henhold til visse forordninger

Bekendtgørelse

Nr. 2020/1266

Bekendtgørelse om godkendelse af nye landbrugs- og skovbrugskøretøjer m.v.

Gældende fra

28/08/2020

Bekendtgørelse 2020/1266 om godkendelse af nye landbrugs- og skovbrugskøretøjer m.v.

Nr. 2020/1267

Bekendtgørelse om godkendelse af nye to- og trehjulede køretøjer m.v.

Gældende fra

28/08/2020

Bekendtgørelse 2020/1267 om godkendelse af nye to- og trehjulede køretøjer m.v

Bekendtgørelse

Nr. 2020/1269

Bekendtgørelse om godkendelse af nye motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil m.v.

Gældende fra

28/08/2020

Bekendtgørelse 2020/1269 om godkendelse af nye motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil m.v.