Lovlisteside

Resultat: 24

Forordning

Nr. 2021/267

Omnibus ll (covid-19)

Gældende fra

16/02/2021

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/267 af 16. februar 2021 om særlige og midlertidige foranstaltninger i lyset af corona-krisens vedholdenhed.

Forordning

Forordning nr. 561/2006

Køre- og hviletidsforordningen

Gældende fra

20/08/2020

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006. Dette er den konsolideret udgave fra 20. august 2020.

Forordning

Nr. 165/2014

Takografforordningen

Gældende fra

31/07/2020

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014. Dette er den konsolideret udgave fra 31. juli 2020.

Forordning

2020/698

COVID-19 omnibus

Gældende fra

04/06/2020

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 698/2020 af 25. maj 2020 om COVID-19 omnibus.

Forordning

Nr. 2020/683

Gennemførelsesforordning så vidt angår de administrative krav i forbindelse med godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

Gældende fra

15/04/2020

Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 2020/683 om gennemførsel af Europa-Parlamentets og Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/858.

Forordning

2016/480

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/480 af 1. april 2016

Gældende fra

30/01/2019

Om fælles regler for sammenkobling af nationale elektroniske registre om vejtransportvirksomheder og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1213/2010.

Forordning

Nr. 2018/858

Forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

Gældende fra

30/05/2018

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning EU 2018/858 af 30. maj 2018.

Forordning

Nr. 2018/858

Forordning om motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder

Gældende fra

30/05/2018

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2018/858.

Forordning

Nr. 2015/504

Gennemførelsesforordning for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer

Gældende fra

11/03/2015

Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 2015/504 om gennemførsel af Europa-Parlamentets og Rådets gennemførelsesforordning (EU) 167/2013.