Publikationsliste

Resultat: 684

Rapport

Status for Færdselsstyrelsens parkeringskontrol på motorvejsnettets rasteplader – september 2021

Månedsrapporter

Månedsrapportsæt hele Landet, december 2021

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2032

Med lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25 november 2019 (miljøbeskyttelsesloven) har Folketinget
vedtaget skærpede regler for kravene til varebiler, der skal anvendes i en miljøzone.

Rapport

COWI Analyse af optimering og tilpasning af national vægt- og dimensioneringsregulering

I aftalen om Grøn Omstilling af Vejtransporten af 4. december2020, skal Vejdirektoratet i samarbejde med Færdselsstyrelsen gennemføre en analyse af muligheder for optimering af vægt-og dimensionsreguleringen i Danmark.

Rapport

Risikobaseret tilsyn for synsvirksomheder - gældende fra 1. januar 2022

Færdselsstyrelsens tilsyn skal medvirke til at sikre en ensartet synskvalitet i henhold til gældende bestemmelser.

ITD-A og Krifas  fællesoverenskomst

ITD-A og Krifas fællesoverenskomst for 2021-2022

Månedsrapporter

Månedsrapportsæt hele Landet, oktober 2021

Månedsrapporter

Månedsrapportsæt hele Landet, november 2021

Rapport

Indberettede syn for 2021

Her finder du en oversigt over antallet af indberettede syn og omsyn til eSyn pr. måned for 2021.