Publikationsliste

Resultat: 784

Vejledning

Vejledning om taxilovens krav til løn- og arbejdsvilkår

1. del

Rapport

Færdselsstyrelsen - Årsrapport 2022

Færdselsstyrelsens årsrapport 2022 er struktureret i 2 hoveddele: Beretning og regnskab. Derudover indeholder årsrapporten påtegning og bilag.

Rapport

Statistik for prøveafholdelse uge 12 2023

Vejledning

Vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne

Denne vejledning er udarbejdet til brug for kontrollen med arbejdstidsbestemmelserne i lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

4. udgave

Rapport

Statistik for prøveafholdelse uge 11 2023

Rapport

Statistik for prøveafholdelse uge 10 2023

Rapport

Statistik for prøveafholdelse uge 9 2023

Månedsrapporter

Månedsrapportsæt Hele Landet - februar 2023

Rapport

Indberettede syn for 2023

Her finder du en oversigt over antallet af indberettede syn og omsyn til eSyn pr. måned for 2023.