Publikationsliste

Resultat: 715

Retningslinjer

Dokumentation for beherskelse af dansk for at blive optaget på et af Færdselsstyrelsen godkendt kursus for chauffører

Optagelse af en ansøger på et kvalifikationskursus som nævnt i § 20 forudsætter, at ansøgeren over for uddannelsesstedet kan dokumentere, at § 24, stk. 1, nr. 1, er opfyldt.

Oversigt

Taxameterinstallatører pr. 14. december 2021

Oversigt

Taxameterkontrollanter pr. 14. december 2021

Retningslinjer

Generel dispensation

Vejledning

Vejledning om medtagning af cykel i taxi

Færdselsstyrelsen har udarbejdet indeværende vejledning om taxiudstyrsbekendtgørelsens krav om, at en taxi skal være indrettet eller udstyret således, at den kan medtage én cykel.

Rapport

Indberettede syn for 2022

Her finder du en oversigt over antallet af indberettede syn og omsyn til eSyn pr. måned for 2022.

Månedsrapporter

Månedsrapportsæt hele Landet, juni 2022

Vejledning om indkøb af ladcykler

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om, hvilke opmærksomhedspunkter der kan være, når man indkøber ladcykler.

Vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne

Denne vejledning er udarbejdet til brug for kontrollen med arbejdstidsbestemmelserne i lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren