Publikationsliste

Resultat: 27

Vejledning

Prøvevejledning Praktisk Prøve

Vejledning for praktisk prøve i forbindelse med kvalifikationsuddannelse for førere af mindre køretøjer til persontransport

Taxilov Lektionsplan

Vejledning

Vejledning om dokumentation for egenkapital ved garantistillelse

Vejledning

xsd-skema med eksplicitte valideringskrav

For IT-leverandører

Retningslinjer

IT-instruks om krav til systemrevision af kørselskontorets systemanvendelse for håndtering af kørselsdata

IT-instruks om krav til kørselskontorets administrative system

Vejledning

Vejledning om dokumentation for egenkapital ved revisorerklæring

Find vejledning om garantistillelse og garantitekst her

Vejledning

Vejledning om tilsagn om garanti (forhåndstilsagn)

Vejledning

Vejledning om tilsagn om garanti (forhåndstilsagn)

Vejledning

Vejledning om kørselskontorers indsamlings og indberetningspligt

Her finder du vejledning til kørselskontorets indsamlings- og opbevaringspligt