Publikationsliste

Resultat: 20

Vejledning

Taxi Prøvevejledning

Vejledning for prøveafvikling i forbindelse med kvalifikationsuddannelse for førere af taxi

Taxilov Lektionsplan

Vejledning

Prøvevejledning Praktisk Prøve

Vejledning for praktisk prøve i forbindelse med kvalifikationsuddannelse for førere af mindre køretøjer til persontransport

Områdeafgrænsning taxi kvalifikationsuddannelse

Vejledning

Vejledning om dokumentation for egenkapital ved garantistillelse

Vejledning

xsd-skema med eksplicitte valideringskrav

For IT-leverandører

Retningslinjer

IT-instruks om krav til systemrevision af kørselskontorets systemanvendelse for håndtering af kørselsdata

IT-instruks om krav til kørselskontorets administrative system

Vejledning

Vejledning om tilsagn om garanti (forhåndstilsagn)

Vejledning

Vejledning om dokumentation for egenkapital ved revisorerklæring

Find vejledning om garantistillelse og garantitekst her