Publikationsliste

Resultat: 30

Oversigt

Mål- og resultatplan 2020

Mål- og resultatplanen sætter rammen for Færdselsstyrelsens hovedopgaver.

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2010

Meddelelse om PIN-Mærkning-17 tegns stelmærkning på EU-typegodkendte traktorer, påhængskøretøjer og trukket udstyr m.v.

Oversigt

Organisationsdiagram pr. 1. januar 2020

Færdselsstyrelsens organisationsdiagram.

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2015

Meddelelse om fejl i DMR - brændstofforbrug

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2014

Meddelelse om energi- og miljøkrav til biler til erhvervsmæssig persontransport

Historiske meddelelser

Meddelelse nr. 2012

Meddelelse om brændstofforbrug for biler - WLTP

Faktaark

Ny forsøgsordning om selvbalancerende køretøjer

Faktaarket vedrører reglerne for forsøgsordning for selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards

Faktaark

Ny forsøgsordning om motoriserede løbehjul

Faktaarket vedrører reglerne for forsøgsordning for motoriserede løbehjul

Faktaark

Indkøb af lovlige reflekser

Faktaarket vedrører refleksprodukter, herunder indkøb af lovlige reflekser