Publikationsliste

Resultat: 5

Oversigt

Mål- og resultatplan 2021

Mål- og resultatplanen sætter rammen for Færdselsstyrelsens hovedopgaver.

Bilag

Oplysningsblanketter for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder

Disse blanketter skal benyttes i forbindelse med ansøgning om typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder. Der henvises desuden til gennemførselsforordningen 2020/683.

Bilag

Oplysningsblanketter for landbrugs- og skovbrugskøretøjer

Disse blanketter skal benyttes i forbindelse med ansøgning om typegodkendelse for landbrugs- og skovbrugskøretøjer. Der henvises desuden til gennemførselsforordningen 2015/504.

Oversigt

Organisationsdiagram pr. 1. januar 2020

Færdselsstyrelsens organisationsdiagram.

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 1991

Meddelelse om EU-typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer i henhold til forordning 167/2013/EU

Viser 5 af 5