Publikationsliste

Resultat: 27

Vejledning

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning

Vejledning om taxilovens krav til løn- og arbejdsvilkår

1. del

Retningslinjer

Dokumentation for beherskelse af dansk for at blive optaget på et af Færdselsstyrelsen godkendt kursus for chauffører

Optagelse af en ansøger på et kvalifikationskursus som nævnt i § 20 forudsætter, at ansøgeren over for uddannelsesstedet kan dokumentere, at § 24, stk. 1, nr. 1, er opfyldt.

Oversigt

Taxameterinstallatører pr. 14. december 2021

Oversigt

Taxameterkontrollanter pr. 14. december 2021

Retningslinjer

Generel dispensation

Vejledning

Vejledning om medtagning af cykel i taxi

Færdselsstyrelsen har udarbejdet indeværende vejledning om taxiudstyrsbekendtgørelsens krav om, at en taxi skal være indrettet eller udstyret således, at den kan medtage én cykel.

Hent lægeattest til ansøgning om chaufførkort

Vejledning

Taxi Prøvevejledning

Vejledning for prøveafvikling i forbindelse med kvalifikationsuddannelse for førere af taxi