Publikationsliste

Resultat: 30

Vejledning

Vejledning om taxilovens krav til løn- og arbejdsvilkår

1. del

Oversigt

Taxameterinstallatører pr. 14. december 2021

Oversigt

Taxameterkontrollanter pr. 14. december 2021

Retningslinjer

Generel dispensation

Vejledning

Vejledning om medtagning af cykel i taxi

Færdselsstyrelsen har udarbejdet indeværende vejledning om taxiudstyrsbekendtgørelsens krav om, at en taxi skal være indrettet eller udstyret således, at den kan medtage én cykel.

Hent lægeattest til ansøgning om chaufførkort

Vejledning

Taxi Prøvevejledning

Vejledning for prøveafvikling i forbindelse med kvalifikationsuddannelse for førere af taxi

Vejledning

Prøvevejledning Praktisk Prøve

Vejledning for praktisk prøve i forbindelse med kvalifikationsuddannelse for førere af mindre køretøjer til persontransport

Taxilov Lektionsplan