Publikationsliste

Resultat: 22

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2028

Udskydelse af frist for registrering af køretøjer til erhvervsmæssige persontransport.

Vejledning

Vejledning om dokumentation for egenkapital ved revisorerklæring

Vejledning

Vejledning om dokumentation af egenkapital ved garanti

Retningslinjer

IT-instruks om krav til systemrevision af kørselskontorets systemanvendelse for håndtering af kørselsdata

IT-instruks om krav til kørselskontorets administrative system

Vejledning

xsd-skema med eksplicitte valideringskrav

For IT-leverandører

Vejledning

Vejledning om tilsagn om garanti (forhåndstilsagn)

Vejledning

Vejledning om tilsagn om garanti (forhåndstilsagn)

Vejledning

Vejledning om koerselskontorers indsamlings og indberetningspligt_v2 (002)

Her finder du vejledning til kørselskontorets indsamlings- og opbevaringspligt


Oversigt

Mål- og resultatplan 2021

Mål- og resultatplanen sætter rammen for Færdselsstyrelsens hovedopgaver.