Publikationsliste

Resultat: 22

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2028

Udskydelse af frist for registrering af køretøjer til erhvervsmæssige persontransport.

Vejledning

Vejledning om dokumentation af egenkapital ved garanti

Retningslinjer

IT-instruks om krav til systemrevision af kørselskontorets systemanvendelse for håndtering af kørselsdata

IT-instruks om krav til kørselskontorets administrative system

Vejledning

xsd-skema med eksplicitte valideringskrav

For IT-leverandører

Vejledning

Vejledning om tilsagn om garanti (forhåndstilsagn)

Vejledning

Vejledning om tilsagn om garanti (forhåndstilsagn)

Vejledning

Vejledning om koerselskontorers indsamlings og indberetningspligt_v2 (002)

Her finder du vejledning til kørselskontorets indsamlings- og opbevaringspligt


Vejledning

Vejledning om dokumentation for egenkapital ved revisorerklæring

Oversigt

Mål- og resultatplan 2021

Mål- og resultatplanen sætter rammen for Færdselsstyrelsens hovedopgaver.