Publikationsliste

Resultat: 2

Vejledning

Vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne

Denne vejledning er udarbejdet til brug for kontrollen med arbejdstidsbestemmelserne i lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

3. udgave

Vejledning

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen.

Viser 2 af 2