Publikationsliste

Resultat: 2

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2032

Med lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25 november 2019 (miljøbeskyttelsesloven) har Folketinget
vedtaget skærpede regler for kravene til varebiler, der skal anvendes i en miljøzone.

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2019

Meddelelse nr. 2019 om miljøzonekontrol ved syn

Viser 2 af 2