Publikationsliste

Resultat: 6

Overenskomst

Transportoverenskomst 2020-2023

Dansk Transport og Logistiks Arbejdsgiverforening (DTL-A).

Bilag

Oplysningsblanketter for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder

Disse blanketter skal benyttes i forbindelse med ansøgning om typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder. Der henvises desuden til gennemførselsforordningen 2020/683.

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2019

Meddelelse nr. 2019 om miljøzonekontrol ved syn

Historiske meddelelser

Meddelelse nr. 2002

Meddelelse om frontmonteret udstyr på lastbil

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 1993

Meddelelse om betegnelse for dyr på godkendelsescertifikater for køretøjer, der anvendes til dyretransport.

Historiske meddelelser

Meddelelse nr. 1837

Meddelelse om nye spejle på alle lastbiler fra 1. oktober 2004

Viser 6 af 6