Publikationsliste

Resultat: 8

Bilag

Oplysningsblanketter for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder

Disse blanketter skal benyttes i forbindelse med ansøgning om typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder. Der henvises desuden til gennemførselsforordningen 2020/683.

Bilag

Oplysningsblanketter for landbrugs- og skovbrugskøretøjer

Disse blanketter skal benyttes i forbindelse med ansøgning om typegodkendelse for landbrugs- og skovbrugskøretøjer. Der henvises desuden til gennemførselsforordningen 2015/504.

Vejledning

Vejledning betingelser for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport

Vejledningen beskriver de betingelser, der skal være opfyldt for, at særtransporter er omfattet af særtransportbekendtgørelsen.

Historiske meddelelser

Meddelelse nr. 1987

Meddelelse om ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015

Vejledning

Retningslinjer for uddannelse i færdselsregulering i forbindelse med særtransporter

Retningslinjer for uddannelse i færdselsregulering i forbindelse med særtransporter.

Historiske meddelelser

Meddelelse nr. 1971

Meddelelse om router på modulvogntog

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 1957

Meddelelse om godkendelse af terminal traktorer

Historiske meddelelser

Meddelelse nr. 1847

Meddelelse om regler for særtransport

Viser 8 af 8