Publikationsliste

Resultat: 60

Vejledning

Cabotagevejledning

Her findes en vejledning om cabotagereglerne.

Vejledning

Vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet

Del I:
Reglerne i køre- og hviletidsforordningen

Rapport

Notat: Plume Chasing Evalueringen

Evaluering af plume chasing-teknologien som led i udvælgelsen af køretøjer til vejsidesyn (engelsk)

Manual

Lektionsplan gods

Lektionsplan for grundlæggende kvalifikationsuddannelse

Retningslinjer

Transshipment (transshipment) of cargo transported from third countries to Kazakstahn

Overenskomst

Protokollat - ATL

Protokollat til Transport- og Logistikoverenskomst mellem ATL og 3F

Oversigt

Konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) 2023

Konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR)

Overenskomst

Den Tværfaglige Overenskomst 2022-2025 - Kristelig Arbejdsgiverforening

Denne overenskomst er landsdækkende og er gældende for medarbejdere ansat i virksomheder,
der gennem medlemskabet af Kristelig Arbejdsgiverforening, herefter KA, er overenskomstforpligtede

Vejledning

Vejledning om udstationeringsreglerne for godschauffører

Her findes en vejledning om udstationeringsreglerne.

Russisk oversættelse af Vejledning om udstationeringsreglerne 23.2.2022

РУКОВОДСТВО ПО ПРАВИЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ К КОМАНДИРОВАНИЮ РАБОТНИКОВ

Romænsk oversættelse af Vejledning om udstationeringsreglerne 23.2.2022

GHID PRIVIND NORMELE APLICABILE LA DETAȘAREA LUCRĂTORILOR

Tysk oversættelse af Vejledning om udstationeringsreglerne 23.2.2022

LEITFADEN ZU DEN VORSCHRIFTEN FÜR DIE ENTSENDUNG VON ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMERN

Polsk oversættelse af Vejledning om udstationeringsreglerne 23.2.2022

PRZEWODNIK PO ZASADACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW