Publikationsliste

Resultat: 2

Adfærdskodeks

Adfærdskodeks vedtaget af koordinatorgruppen for Direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

National administrativ praksis, der falder ind under direktiv 2005/36/EF

Adfærdskodeks

Code of Conduct approved by the group of coordinators for the Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications

National administrative practices falling under Directive 2005/36/EC

Viser 2 af 2