Publikationsliste

Resultat: 62

Gældende meddelelser

Meddelelse 2039

Om køretøjers indretning og udstyr mv.

Opdatering af Vejledning om syn af køretøjer

Gældende meddelelser

Meddelelse 2038 - Eftermontering af partikelfilter

Gældende meddelelser

Meddelelse 2037 - Vejledning om syn af køretøjer (VOSAK) afsnit 13.410 og 13.420

Denne meddelelse erstatter afsnit 13.410 og 13.420 i Vejledning om syn af køretøjer fra november 2019.

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2036

Færdselsstyrelsen opdaterer regler i ”Vejledning om syn af køretøjer”. Opdateringen udsendes i form Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr nr. 2036.

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2034

Færdselsstyrelsen har fået en ny Dokumentportal, da den tidligere portal ikke fungerede tilfredsstillende. Synsvirksomhederne skal derfor igen uploade synsgrundlag til Dokumentportalen.

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2032

Med lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25 november 2019 (miljøbeskyttelsesloven) har Folketinget
vedtaget skærpede regler for kravene til varebiler, der skal anvendes i en miljøzone.

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2031

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr er revideret i forhold til frontmonteret redskab og udstyr på lastbiler.

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2030

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr er revideret i forhold til frontmonteret redskab og udstyr på lastbiler.

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2025

Energikrav til taxier m.v.