Publikationsliste

Resultat: 96

Oversigt

Mål- og resultatplan 2023

Mål- og resultatplanen sætter rammen for Færdselsstyrelsens hovedopgaver.

Oversigt

Konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) 2023

Konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR)

Oversigt

Forprøve kategori A juni 2022

Oversigt

Forprøve kategori B juni 2022

Oversigt

Rettemaske kategori CDE juni 2022

Oversigt

Rettemaske kategori A juni 2022

Oversigt

Taxameterinstallatører pr. 14. december 2021

Oversigt

Taxameterkontrollanter pr. 14. december 2021

Oversigt

Mål- og resultatplan 2022

Mål- og resultatplanen sætter rammen for Færdselsstyrelsens hovedopgaver.