Publikationsliste

Resultat: 7

Retningslinjer

Meddelelse fra Aserbajdsjan om regelændring

Retningslinjer

Transshipment (transshipment) of cargo transported from third countries to Kazakstahn

Retningslinjer

Dokumentation for beherskelse af dansk for at blive optaget på et af Færdselsstyrelsen godkendt kursus for chauffører

Optagelse af en ansøger på et kvalifikationskursus som nævnt i § 20 forudsætter, at ansøgeren over for uddannelsesstedet kan dokumentere, at § 24, stk. 1, nr. 1, er opfyldt.

Retningslinjer

Generel dispensation

Retningslinjer

Retningslinjer for køreprøver

Opdaterede retningslinjer for afvikling af køreprøver. Den nye version indeholder, udover en række redaktionelle ændringer og tilpasninger, også en lang række opdateringer og præciseringer af de eksisterende retningslinjer.

Retningslinjer

Orienteringsbrev omkring håndtering af afbud og gebyrfrie prøver

Færdselsstyrelsen skal i det følgende præcisere håndteringen af afbud til køreprøver samt gebyrfrie prøver.

Retningslinjer

IT-instruks om krav til systemrevision af kørselskontorets systemanvendelse for håndtering af kørselsdata

IT-instruks om krav til kørselskontorets administrative system

Viser 7 af 7