Serviceinfo - Køreprøvebooking

Her kan du finde serviceinfo vedr. frigivelse af prøver

Tilmeld dig notifikationer og nyheder om prøveafholdelse

Ønsker du som kørelærer at blive informeret om nyt vedrørende afholdelse og frigivelse af prøver i dit lokalområde? Så tilmeld dig vores notifikationsservice. Husk at indtaste postnummer for at modtage lokalt indhold.

(Relevant for køreskoler mv., som ønsker geografisk relevant indhold som udgivelse af prøver, driftsinformation mv. Er du i tvivl om hvilket af Færdselsstyrelsens teams du er tilknyttet).


Praktiske køreprøver i Thisted den 6. og 7. november 2023

Mandag den 6. november 2023 samt tirsdag den 7. november 2023 er det, grundet udskiftning af vinduer, ikke muligt at afvikle praktiske køreprøver på Færdselsstyrelsens normale lokalitet på Kronborgvej i Thisted.

Praktiske køreprøver til kategori TM, B og BE afvikles derfor fra køreteknisk anlæg på Lerpyttevej 17.

Øvrige kategorier afvikles på deres normale lokationer.

Orientering om kvalitetssikring i Team Nordjylland

Frem til jul kører vi kvalitetssikring i Team Nordjylland, og I vil derfor kunne opleve, at der er en ekstra sagkyndig til stede under køreprøven.

Afslutning af MC-sæson og ferielukket mellem jul og nytår

Færdselsstyrelsen afholder ikke praktiske motorcykelprøver i perioden 1. december 2023 til og med 29. februar 2024.
Der kan bestilles og afholdes motorcykel teoriprøver 2 uger efter 1. december, samt 2 uger før 29. februar 2024
 
Færdselsstyrelsen holder julelukket fra lørdag den 23. december og starter op igen tirsdag den 2. januar 2024.
Det vil sige, at der ingen prøveafvikling er mellem jul og nytår  

Nye frigivelsestider sker i samarbejde med branchen

De nye frigivelsestider og længere frigivelsesperiode sker i samarbejde med kørelærerbranchen, hvor flere kørelærere giver udtryk for, at de faste frigivelsestidspunkter om onsdagen giver udfordringer.

De udfordringer forsøger vi nu at løse ved at frigive tider til prøver løbende og længere frem i tiden. 

Færdselsstyrelsen informerer om de nye frigivelsestider tirsdag den 1. august via

• Notifikation i koreprovebooking.dk, som kørelærere selv kan tilmelde sig
• Nyhedsnotifikation, som kørelærere selv kan tilmelde sig på fstyr.dk
• Nyhed på fstyr.dk 

Forbedret arbejdsvilkår

Vores mål er at forbedre branchens arbejdsvilkår ved at øge fleksibiliteten ved booking af prøver og give bedre mulighed for at planlægge elevernes kørsel og køreprøve.

Vi opfordrer til, at kørelærere kun booker prøver til de elever, der er parate til en prøve. Derved undgår alle at skulle afbestille og ombooke, ligesom det øger muligheden for, at kørelærere og -elever, kan få de prøver, de har brug for. 

Information til kørelærerne Bornholm

Der vil blive afviklet køreprøver og teoriprøver på Bornholm i hele uge 28 samt onsdag – fredag i uge 29.

Notifikation vedrørende sommerferieafholdelse

I ugerne 28-31 afholder mange af de sagkyndige ferie. Det betyder, at vi frigiver færre prøver ligesom nogle prøvesteder lukker ned i (dele af) juli måned.

I planlægningen er vi også ferieramt i samme periode, hvilket betyder, at kun de mest hastende mails vil blive besvaret.

København Nord

Info om Storvognsprøver Hvidovre
Fra den 13. juni 2023 flytter storvognsprøver fra P-pladsen ved Rebæk Søpark til TEC i Hvidovre. 
De fysiske forhold på P-pladsen ved Rebæk Søpark, var ikke optimale for hverken Færdselsstyrelsen eller kørelærerne. 
B/E-prøver i København Nord planlægges indtil videre fra DEKRA i Brøndby. 

I Søborg, må der gerne udvises hensyn over for naboer, sådan at øvelseskørsel ikke finder sted på Maskinvej, og at der alene parkeres på de offentlige- eller Færdselsstyrelsens parkeringspladser.

Vigtig nyt info om prøvesituationen og nye frigivelsestidspunkter

Færdselsstyrelsen kigger løbende ind i data og følger udviklingen omkring prøvesituationen i landet.

Aktuelt har vi igangsat følgende tiltag:

  • Fra uge 17 frigiver planlægningen kun prøver én gang i ugen, om onsdagen, i hele landet. Se de nye frigivelsestidspunkter her.
  • Fra uge 16 vil vi køre ekstra praktiske prøver på hverdage og lørdage, pga. overarbejde. Det betyder at vi, løbende de næste 4-6 uger, vil frigive ekstra praktiske B og B/E prøver i de forskellige teams, på de større prøvesteder, hvor det vurderes nødvendigt. Ligeledes vil planlægningen fremover frigive spontant ledige prøver løbende.  Det drejer sig f.eks. om prøver som har været reserveret til en erhvervsskole, og som ikke skal anvendes.
  • Fra uge 16 vil vi som en forsøgsordning frigive et antal praktiske prøver fire uger frem i tiden på nogle af de store prøvesteder. Dette vil ske sammen med de øvrige frigivelser om onsdagen.
  • De estimater Færdselsstyrelsen hidtil har udsendt om tirsdagen i Øst Danmark vil ophøre pr. dags dato, da de ikke længere er valide grundet ovenstående. 

I øvrigt skal bemærkes at Færdselsstyrelsen holder lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag (19. maj) samt Grundlovsdag (5. juni).

Team København opdeles i Team København Nord og Team København Syd

Færdselsstyrelsen har oprettet en ny hovedlokation i Søborg, hvorfor det nuværende "Team København" opdeles i to, så der fremadrettet er et "Team Købehavn Nord" og et "Team København Syd".

"Team København Nord" er lokationerne Søborg, Brøndby og Rebæk Søpark. "Team København Syd" er lokationerne Amager Strand og Tømmerupbanen.

 "Team Bornholm" er fortsat et selvstændigt team.

Ændringen træder i kraft ved en release af KOMBIT den 18. april 2023 mellem 20:00 og 22:00, og er gældende fra den 19. april 2023.

Vær derfor opmærksom når der fremadrettet bestilles prøver.

Opdatering af Køreprøvebooking

Pr. 27. marts 2023 gennemfører KOMBIT en systemopdatering af Køreprøvebooking. 

Hvad betyder det for dig som kørelærer?

Opdateringen medfører, at prøver ikke længere kan ombyttes mellem elever.

Hvis en elev efter den 27. marts 2023 bliver forhindret i at komme til sin prøve, skal prøven afbestilles, hvorefter den vil blive tilgængelig for andre kørelærere at booke i løsningen. 

Afbestilles prøven mindre end to hverdage før prøvens afholdelse, skal der betales et nyt gebyr, før en ny prøve kan bookes. Der er dog visse undtagelser, herunder hvis forfaldet skyldes dokumenteret sygdom hos kørelærer eller elev. Se bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område her. 

Køreeleven vil som hidtil kunne logge ind i Køreprøvebooking og følge sit eget forløb.

Kommunerne og KOMBIT vil i samarbejde med Færdselsstyrelsen løbende evaluere funktionerne i Køreprøvebooking.

Færdselsstyrelsen afvikler de første praktiske prøver i kategori A1, A2 og A fra uge 9.

Du kan som kørelærer kontakte Færdselsstyrelsens planlægningsenhed, på e-mail: planlaegning@fstyr.dk, for at lave aftaler om prøver, og det vil være muligt at reservere både teoriprøver og praktiske prøver.

Reservationen af en prøve bliver ophævet 5 hverdage før den er planlagt afviklet, medmindre prøven er booket med elevens navn. Dette sker for at sikre, at alle kørelærere kan booke de prøver, som endnu ikke er besat og for at sikre den bedste udnyttelse af Færdselsstyrelsens ressourcer. Kørelærere skal derfor huske hurtigt at få booket deres elever ind på de prøver, som de har reserveret.

Når der reserveres praktiske prøver til kategorierne A1, A2 og A tilstræbes, at der reserveres prøver til kategorien til hele dagen. Ligeledes skal kørelærere ved reserveringen af prøverne aktivt sikre, at den bane, hvor prøverne skal afvikles fra, er reserveret til prøveafvikling den pågældende dato.

Reservationsforespørgsler, samt ophævelse af reservation

Reservationsforespørgsler skal indsendes til Planlægningen 5 uger inden ønsket dato for prøveafholdelse på planlaegning@fstyr.dk 
 
Færdselsstyrelsen frigiver forhåndsreserverede prøver uden varsel, uanset kategori og type, såfremt disse ikke er booket senest 5 hverdage inden kl. 12:00 før prøvens afholdelse. 

Ændringer vedrørende prøvested i Kvistgård

Færdselsstyrelsens prøvested i Kvistgård lukker ned med udgangen af uge 6.

Fra uge 7 afholdes såvel teori- som praktiske prøver fremadrettet fra vores nye prøvested på Løvdalsvej 5, 3000 Helsingør.

Frigivelse af ekstra praktiske prøver i Nordjylland

Der bliver frigivet ekstra praktiske prøver i Nordjylland i ugerne 7, 8 og 9, da vi indlåner sagkyndige fra
andre områder..

Frigivelse af ekstra praktiske prøver i Slagelse

Der bliver frigivet 192 ekstra praktiske prøver i Slagelse i ugerne 7, 8 og 9, da vi indlåner sagkyndige fra andre områder. De ekstra prøver bliver frigivet på sædvanlig tidspunkt om onsdagen.