Tekniske problemer med telefonen.

Vi oplever lige nu tekniske problemer med vores telefoner og det kan derfor forekomme, at forbindelse bliver afbrudt under et opkald. Vi arbejder på en løsning.

Buskørsel

OBS:

Færdselsstyrelsen er i færd med at implementere et nyt sagsbehandlingssystem. Indtil systemet er fuldt implementeret, er det ikke muligt at se nyudstedte tilladelser i ’Find tilladelser’. Det drejer sig bl.a. om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i taxi og bus samt tilladelser til godskørsel for fremmed regning, udstedt efter den 26. november 2021.

Derudover opleves der generelt problemer med at knytte et køretøj til en tilladelse (taxi og varebil).

Problemerne forventes løst inden for en uge. Se mere i nyhedsbrev her.


OBS:

Praksisændring - Færdselsstyrelsen gør opmærksom på at sagsbehandlingen ikke påbegyndes før dokumentation for egenkapital foreligger. Læs mere under menupunktet ”Bliv busvognmand” -> ”Økonomi”.