Transport af farligt gods

Her kan du læse om regler for transport af farligt gods.

Vejtransport af farligt gods i Danmark skal som hovedregel foregå efter ADR-konventionens bestemmelser (Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej). Se seneste udgave af ADR-konventionen nederst på siden.

Administrationen af bestemmelserne om transport af farligt gods ad vej varetages i Danmark af en række forskellige myndigheder:

  • Færdselsstyrelsen er regeludstedende myndighed og varetager vejledning i bekendtgørelsens bestemmelser.
  •  Beredskabsstyrelsen deltager på Færdselsstyrelsens vegne i det internationale arbejde med ADR-konventionen og varetager som hovedregel vejledning i ADR’s bestemmelser.
  •  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder regler om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods og varetager vejledning i disse bestemmelser.

Godkendelse af køretøjer til transport af farligt gods

Ansøgninger om ADR-godkendelse af køretøjer til vejtransport af farligt gods samt udstedelse af ADR-attester til godkendte køretøjer behandles af en godkendt synsvirksomhed. Ansøgningsskema kan findes ved hjælp af linket nedenfor.

Lovgivning om transport af farligt gods