Godskørsel

OBS:
Praksisændring - Færdselsstyrelsen gør opmærksom på at sagsbehandlingen ikke påbegyndes før dokumentation for egenkapital foreligger. Læs mere under menupunktet ”Sådan bliver du vognmand” -> ”Økonomi”.


OBS:
Færdselsstyrelsen er i færd med at implementere et nyt sagsbehandlingssystem. Indtil systemet er fuldt implementeret, er det ikke muligt at se nyudstedte tilladelser i ’Find tilladelser’. Det drejer sig bl.a. om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i taxi og bus samt tilladelser til godskørsel for fremmed regning, udstedt efter den 26. november 2021.

Derudover opleves der generelt problemer med at knytte et køretøj til en tilladelse (taxi og varebil).

Problemerne forventes løst inden for en uge. Se mere i nyhedsbrev her.