Bilaterale aftaler

Der er tre typer af bilaterale aftaler:

Turtilladelser: Tur/retur, der giver indehaveren adgang til at fragte gods til og fra det pågældende land, som tilladelsen er tilknyttet.

Transittilladelser: Transit, der giver indehaveren adgang til at køre med gods igennem det pågældende land, som tilladelsen er tilknyttet.

Tredjelandstilladelser: Denne tilladelse giver indehaveren mulighed for, at fragte gods fra et andet land end tilladelsesindehaverens oprindelsesland til det tredjeland, som tilladelsen er tilknyttet.

Danmarkstilladelser: Danmark har ingen bilateral aftale med Iran, men der er etableret mulighed for, at iranske vognmænd kan køre enkeltture til Danmark. Turtilladelsen er gyldig i to måneder. Denne ordning er begrænset til en samlet udstedelse af 100 tilladelser årligt. For 2023 er der udstedt 100/100. Det er for nuværende kun muligt at søge om danmarkstilladelser med gyldighed fra 1/1-24.

Ved ansøgning om danmarkstilladelse skal der på ansøgningsskemaet anføres, hvilken iransk vognmand, der skal foretage turen i Danmark og, hvilke varer, som fragtes ind i landet.