Selvkørende enheder

Færdselsstyrelsen varetager behandling af ansøgninger om forsøg med selvkørende enheder samt tilsyn med dem.

Forsøgsordningen for selvkørende enheder giver mulighed for at køre med en ny type af køretøj med henblik på at udvikle teknologien på transportområdet således, at det er til gavn for både miljø og trængsel. Bekendtgørelse om forsøg for selvkørende enheder skaber rammerne for disse køretøjstypers anvendelse på færdselslovens område således, at anvendelse af de nye selvkørende enheder kan ske færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Det betyder, at disse køretøjer efter tilladelse fra Færdselsstyrelsen må anvendes på færdselslovens område på strækninger, hvor der alene er begrænset færdsel. Det er alene muligt for erhvervsdrivende, forsknings- og undervisningsinstitutter og offentlige myndigheder at få tilladelse. Det er et krav for at udføre forsøg med selvkørende enheder, at der meddeles tilladelse hertil af Færdselsstyrelsen.

Nedenfor kan du finde vejledningen til ansøgning om forsøg med selvkørende enheder.

Ansøgning

Ansøgning med tilhørende bilag bedes fremsendt til Færdselsstyrelsen via e-mail til info@fstyr.dk

Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe
Tlf..: 7221 8899

info@fstyr.dk

Det siger loven